Strona główna
  Rejestr zmian


 
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Uchwała Nr XXV/196/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zamiaru ustanowienia błogosławionego Jana Pawła II Patronem Miasta Bełchatowa  Ewa Wolna  2023-04-13 15:03:50  Zmiana treści dokumentu 
uchwała nr XXV_196_12.pdf  Ewa Wolna  2023-04-13 15:03:42    
URZĄD MIASTA  Ewa Wolna  2022-02-23 14:43:04  Zmiana treści dokumentu 
URZĄD MIASTA  Ewa Wolna  2022-02-23 14:42:09  Zmiana treści dokumentu 
spółki miejskie  Ewa Wolna  2020-10-23 11:27:40  Zmiana treści dokumentu 
jednostki organizacyjne  Ewa Wolna  2020-10-23 11:26:31  Zmiana treści dokumentu 
jednostki organizacyjne  Ewa Wolna  2020-10-23 11:24:58  Zmiana treści dokumentu 
Sekretarz Miasta  Ewa Wolna  2020-09-04 09:42:57  Usuniecie zdjęcia 
skarbnik  Ewa Wolna  2020-09-04 09:42:19  Usunięcie zdjęcia 
Uchwała nr XXIII/204/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. o zmianie uchwały Nr L/390/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bełchatowa  Teresa Milczarek  2018-03-05 10:51:05  Utworzenie dokumentu 
Zarządzenie Nr 345 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ,,Zasad realizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Miasta Bełchatowa".  Maksalon Monika  2018-02-16 14:14:25  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 320 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa.  Maksalon Monika  2018-02-16 13:54:39  Utworzenie dokumentu 
Zarządzenie Nr 320_2016.pdf  Maksalon Monika  2018-02-16 13:54:34    
Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2015 rok  Ewa Wolna  2017-10-20 09:22:08  Utworzenie dokumentu 
Uchwała nr XXIX/256/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Miasta Bełchatowa przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.   Teresa Milczarek  2017-04-24 13:12:36  dokument 
Uchwała Nr XXIX_256_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 13:12:11    
Uchwała nr XXX/265/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2017 rok.   Teresa Milczarek  2017-04-24 12:31:30  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXX_265_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 12:31:07    
Uchwała nr XXX/264/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa.   Teresa Milczarek  2017-04-24 12:27:35  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXX_264_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 12:27:19    
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84199521