Strona główna
  Rejestr zmian


 
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Uchwała nr XXIII/204/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. o zmianie uchwały Nr L/390/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bełchatowa  Teresa Milczarek  2018-03-05 10:51:05  Utworzenie dokumentu 
Zarządzenie Nr 345 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ,,Zasad realizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Miasta Bełchatowa".  Maksalon Monika  2018-02-16 14:14:25  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 320 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa.  Maksalon Monika  2018-02-16 13:54:39  Utworzenie dokumentu 
Zarządzenie Nr 320_2016.pdf  Maksalon Monika  2018-02-16 13:54:34    
Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2015 rok  Ewa Wolna  2017-10-20 09:22:08  Utworzenie dokumentu 
Uchwała nr XXIX/256/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Miasta Bełchatowa przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.   Teresa Milczarek  2017-04-24 13:12:36  dokument 
Uchwała Nr XXIX_256_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 13:12:11    
Uchwała nr XXX/265/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2017 rok.   Teresa Milczarek  2017-04-24 12:31:30  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXX_265_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 12:31:07    
Uchwała nr XXX/264/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa.   Teresa Milczarek  2017-04-24 12:27:35  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXX_264_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 12:27:19    
Uchwała nr XXX/263/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 6.   Teresa Milczarek  2017-04-24 12:24:48  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXX_263_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 12:23:09    
Uchwała nr XXX/262/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa.  Teresa Milczarek  2017-04-24 12:16:02  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXX_262_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 12:15:36    
Uchwała nr XXX/261/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2028.   Teresa Milczarek  2017-04-24 10:29:27  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXX_261_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 10:29:17    
Uchwała nr XXX/260/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do określenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie .   Teresa Milczarek  2017-04-24 10:25:36  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXX_260_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 10:25:15    
Uchwała nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.   Teresa Milczarek  2017-04-24 10:22:24  Utworzenie dokumentu 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 32048379