Strona główna
  Rejestr zmian


 
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2015 rok  Ewa Wolna  2017-10-20 09:22:08  Utworzenie dokumentu 
Uchwała nr XXIX/256/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Miasta Bełchatowa przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.   Teresa Milczarek  2017-04-24 13:12:36  dokument 
Uchwała Nr XXIX_256_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 13:12:11    
Uchwała nr XXX/265/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2017 rok.   Teresa Milczarek  2017-04-24 12:31:30  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXX_265_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 12:31:07    
Uchwała nr XXX/264/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa.   Teresa Milczarek  2017-04-24 12:27:35  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXX_264_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 12:27:19    
Uchwała nr XXX/263/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 6.   Teresa Milczarek  2017-04-24 12:24:48  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXX_263_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 12:23:09    
Uchwała nr XXX/262/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa.  Teresa Milczarek  2017-04-24 12:16:02  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXX_262_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 12:15:36    
Uchwała nr XXX/261/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2028.   Teresa Milczarek  2017-04-24 10:29:27  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXX_261_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 10:29:17    
Uchwała nr XXX/260/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do określenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie .   Teresa Milczarek  2017-04-24 10:25:36  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXX_260_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 10:25:15    
Uchwała nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.   Teresa Milczarek  2017-04-24 10:22:24  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXX_259_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 10:22:14    
Uchwała nr XXX/257/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Bełchatowie dotyczącego udzielenia poparcia działań Górniczego Klubu Sportowego „Bełchatów” Spółka Akcyjna.   Teresa Milczarek  2017-04-24 10:19:18  dokument 
Uchwała Nr XXX_257_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 10:19:02    
Uchwała nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „ WOD.-KAN” Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, na lata 2017-2019”.   Teresa Milczarek  2017-04-24 10:17:48  Utworzenie dokumentu 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 18223253