Strona główna
  Rejestr zmian


 
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Uchwała Nr XXVII_243_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:30:08    
Uchwała nr XXVII/242/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:28:35  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXVII_242_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:28:25    
Uchwała nr XXVII/241/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Bełchatów o wspólnym przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484”.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:26:27  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXVII_241_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:26:16    
Uchwała nr XXVII/240/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Bełchatowie.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:24:25  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXVII_240_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:23:49    
Uchwała nr XXVII/239/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru części osiedli: Binków oraz Edwardów.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:22:12  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXVII_239_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:21:22    
Uchwała nr XXVII/238/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru osiedla Żołnierzy P.O.W.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:19:05  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXVII_238_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:18:52    
Uchwała nr XXVII/237/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:15:41  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXVII_237_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:15:09    
Uchwała Nr XXVII_237_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:13:37    
Uchwała nr XXVII/236/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie i pokrycie go wkładem pieniężnym w zamian za udziały.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:11:44  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXVII_236_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:11:25    
Uchwała nr XXV/235/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.   Teresa Milczarek  2017-04-21 14:42:49  Utworzenie dokumentu 
Uchwala Nr XXV_235_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 14:42:37    
Uchwała nr XXV/234/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016- 2028.  Teresa Milczarek  2017-04-21 14:40:12  Utworzenie dokumentu 
Uchwala Nr XXV_234_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 14:40:01    
« 1 2 3 5 6 7 8 9 10 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 28031097