Strona główna
  Rejestr zmian


 
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Uchwała nr XXIX/254/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 02 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/117/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:56:09  dokument 
Uchwała nr XXIX/254/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 02 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/117/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:55:02  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXIX_254_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:54:42    
Uchwała nr XXVIII/253/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:51:27  dokument 
Uchwała nr XXVIII/253/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:50:02  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXVIII_253_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:49:53    
Uchwała nr XXVIII/252/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2028.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:48:33  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXVIII_252_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:48:12    
Uchwała nr XXVIII/251/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/237/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.   Teresa Milczarek  2017-04-24 09:46:43  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXVIII_251_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:46:27    
Uchwała nr XXVIII/250/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:44:30  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXVIII_250_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:44:23    
Uchwała nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Bełchatowa na lata 2016 – 2022.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:43:03  Utworzenie dokumentu 
II część Uchwała Nr XXVIII_249_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:42:48    
I cześć Uchwała Nr XXVIII_249_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:42:34    
Uchwała nr XXVIII/248/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji dokumentu pn. „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:40:48  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXVIII_248_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:40:34    
Uchwała nr XXVIII/247/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.   Teresa Milczarek  2017-04-24 09:38:16  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXVIII_247_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:38:06    
Uchwała nr XXVII/246/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.   Teresa Milczarek  2017-04-24 09:35:29  Utworzenie dokumentu 
« 1 2 4 5 6 7 8 9 10 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70013596