Strona główna
  Rejestr zmian


 
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Uchwała nr XXVIII/252/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2028.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:48:33  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXVIII_252_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:48:12    
Uchwała nr XXVIII/251/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/237/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.   Teresa Milczarek  2017-04-24 09:46:43  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXVIII_251_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:46:27    
Uchwała nr XXVIII/250/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:44:30  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXVIII_250_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:44:23    
Uchwała nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Bełchatowa na lata 2016 – 2022.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:43:03  Utworzenie dokumentu 
II część Uchwała Nr XXVIII_249_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:42:48    
I cześć Uchwała Nr XXVIII_249_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:42:34    
Uchwała nr XXVIII/248/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji dokumentu pn. „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:40:48  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXVIII_248_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:40:34    
Uchwała nr XXVIII/247/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.   Teresa Milczarek  2017-04-24 09:38:16  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXVIII_247_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:38:06    
Uchwała nr XXVII/246/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.   Teresa Milczarek  2017-04-24 09:35:29  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXVII_246_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:35:18    
Uchwała nr XXVII/245/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2028.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:33:34  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXVII_245_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:33:21    
Uchwała nr XXVII/244/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Bełchatowa na lata 2017 – 2021”.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:31:45  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXVII_244_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:31:38    
Uchwała nr XXVII/243/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na 2017 rok”.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:30:16  Utworzenie dokumentu 
« 1 2 4 5 6 7 8 9 10 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 28002170