Strona główna
  Rejestr zmian


 
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Uchwała nr XXIII/208/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bełchatowa za 2015 rok z tytułu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2015 rok  Teresa Milczarek  2017-02-01 14:43:36  Utworzenie dokumentu 
uchwala XXIII_208_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-02-01 14:42:53    
Uchwała nr XXIII/207/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bełchatowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2015 rok  Teresa Milczarek  2017-02-01 14:40:20  Utworzenie dokumentu 
uchwala XXIII_207_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-02-01 14:39:45    
Uchwała nr XXIII/206/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok  Teresa Milczarek  2017-02-01 14:35:20  Utworzenie dokumentu 
uchwala XXIII_206_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-02-01 14:33:41    
Uchwała nr XXIII/205/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2028  Teresa Milczarek  2017-02-01 14:30:17  Utworzenie dokumentu 
uchwala XXIII_205_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-02-01 14:29:48    
uchwala XXIII_204_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-01-31 15:13:18    
Uchwała nr XXIII/203/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Bełchatowa na lata 2016-2025”  Teresa Milczarek  2017-01-31 15:10:24  Utworzenie dokumentu 
uchwala Nr XXIII_203_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-01-31 15:09:12    
uchwala Nr XXIII_203_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-01-31 15:09:10    
Uchwała nr XXIII/202/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa  Teresa Milczarek  2017-01-31 15:06:28  Utworzenie dokumentu 
uchwala XXIII_202_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-01-31 15:05:53    
Uchwała nr XXIII/201/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatowa  Teresa Milczarek  2017-01-31 15:03:12  Utworzenie dokumentu 
uchwala XXIII_201_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-01-31 15:02:38    
Uchwała nr XXIII/200/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Mieście Bełchatowie na lata 2016-2018”  Teresa Milczarek  2017-01-31 15:00:04  Utworzenie dokumentu 
uchwala XXIII_200_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-01-31 14:59:28    
Uchwała nr XXII/199/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 r.  Teresa Milczarek  2017-01-31 14:55:01  Utworzenie dokumentu 
Uchwała _Nr XXII_199_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-01-31 14:54:40    
« 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70013144