Strona główna
  Rejestr zmian


 
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Uchwała nr XXV/223/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rzeką Rakówką.  Teresa Milczarek  2017-04-21 11:18:51  Utworzenie dokumentu 
Uchwala Nr XXV_223_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 11:18:43    
Uchwała nr XXV/222/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rzeką Rakówką z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa”.  Teresa Milczarek  2017-04-21 11:17:14  Utworzenie dokumentu 
Uchwala Nr XXV_222_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 11:16:56    
Uchwała nr XXIV/221/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.  Teresa Milczarek  2017-04-21 11:13:14  Utworzenie dokumentu 
UCHWAŁA NR XXIV_221_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 11:13:07    
Uchwała nr XXIV/220/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016- 2028.  Teresa Milczarek  2017-04-21 11:11:10  Utworzenie dokumentu 
UCHWAŁA NR XXIV_220_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 11:11:00    
Uchwała nr XXIV/219/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów, za pierwsze półrocze danego roku budżetowego.  Teresa Milczarek  2017-04-21 11:08:38  Utworzenie dokumentu 
UCHWAŁA NR XXIV_219_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 11:08:29    
Uchwała nr XXIV/218/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów.  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:56:51  Utworzenie dokumentu 
UVHWAŁA NR XXIV_218_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:56:34    
Uchwała nr XXIV/217/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa".  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:53:52  Utworzenie dokumentu 
UCHWAŁA NR XXIV_217_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:53:44    
Uchwała nr XXIV/216/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Panią …………………………. do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów.  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:51:44  Utworzenie dokumentu 
UCHWAŁA NR XXIV_216_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:51:36    
Uchwała nr XXIV/215/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi złożonej przez Pana ............................do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów.  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:48:54  Utworzenie dokumentu 
UCHWAŁA NR XXIV_215_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:43:19    
Uchwała nr XXIV/214/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bełchatów a Gminą Bełchatów w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Bełchatów opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie.  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:40:41  Utworzenie dokumentu 
UCHWAŁA NR XXIV_214_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:40:31    
« 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 28031491