Strona główna
  Rejestr zmian


 
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Zarządzenie 345.2016.pdf  Ewa Wolna  2017-01-02 12:01:00    
Zarządzenie Nr 344/2016  Maksalon Monika  2017-01-02 08:36:08    
Zarządzenie Nr 344 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wartości składników majątku ruchomego oraz nieodpłatnego ich przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie na jej wniosek.  Maksalon Monika  2017-01-02 08:33:30  Utworzenie dokumentu 
Zarządzenie Nr 344/2016  Maksalon Monika  2017-01-02 08:31:36    
Zarządzenie Nr 351 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu.  Maksalon Monika  2016-12-30 12:24:33  Utworzenie dokumentu 
Zarządzenie Nr 351_2016.pdf  Maksalon Monika  2016-12-30 12:22:48    
Zarządzenie Nr 350 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: oświaty i wychowania oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.   Maksalon Monika  2016-12-30 12:21:26  Utworzenie dokumentu 
Zarządzenie Nr 350_2016.pdf  Maksalon Monika  2016-12-30 12:19:54    
Zarządzenie Nr 349 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie współpracy z miastami z partnerskimi.  Maksalon Monika  2016-12-30 12:18:23  Utworzenie dokumentu 
Zarządzenie 349_2016.pdf  Maksalon Monika  2016-12-30 12:16:33    
Zarządzenie Nr 348 z dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.  Maksalon Monika  2016-12-30 12:10:05  Utworzenie dokumentu 
Zarządzenie 348_2016.pdf  Maksalon Monika  2016-12-30 12:08:28    
Zarządzenie Nr 347 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.  Maksalon Monika  2016-12-30 12:06:13  Utworzenie dokumentu 
Zarządzenie 347_2016.pdf  Maksalon Monika  2016-12-30 12:04:30    
Zarządzenie Nr 346 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.  Maksalon Monika  2016-12-30 12:01:45  Utworzenie dokumentu 
Zarządzenie 346_2016.pdf  Maksalon Monika  2016-12-30 11:56:49    
Zarządzenie Nr 343 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań w zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz spółkami prawa handlowego z udziałem Miasta.  Maksalon Monika  2016-12-30 11:50:46  Utworzenie dokumentu 
Zarządzenie 343_2016.pdf  Maksalon Monika  2016-12-30 11:39:58    
Zarządzenie Nr 342 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wystawiania, rejestrowania oraz rozliczania polecenia wyjazdu służbowego dla kierowników jednostek organizacyjnych podległych Miastu Bełchatów.  Maksalon Monika  2016-12-30 11:37:54  Utworzenie dokumentu 
Zarządzenie 342_2016.pdf  Maksalon Monika  2016-12-30 11:29:30    
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 28002210