Strona główna
  Rejestr zmian


 
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH 01.2017  Ewa Wolna  2017-01-04 12:28:11    
Zarządzenie Nr 337 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2028  Maksalon Monika  2017-01-02 13:15:25  Utworzenie dokumentu 
Zarządzenie Nr 336 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.   Maksalon Monika  2017-01-02 13:13:15  Utworzenie dokumentu 
Zarządzenie Nr 352 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Urzędu Miasta Bełchatowa.  Ewa Wolna  2017-01-02 12:23:33  Utworzenie dokumentu 
Zarządzenie 352_2016.pdf  Ewa Wolna  2017-01-02 12:23:10    
Zarządzenie Nr 345 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ,,Zasad realizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez jednstki budżetowe Miasta Bełchatowa".  Ewa Wolna  2017-01-02 12:19:46  Utworzenie dokumentu 
Zarządzenie 345.2016.pdf  Ewa Wolna  2017-01-02 12:01:00    
Zarządzenie Nr 344/2016  Maksalon Monika  2017-01-02 08:36:08    
Zarządzenie Nr 344 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wartości składników majątku ruchomego oraz nieodpłatnego ich przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie na jej wniosek.  Maksalon Monika  2017-01-02 08:33:30  Utworzenie dokumentu 
Zarządzenie Nr 344/2016  Maksalon Monika  2017-01-02 08:31:36    
Zarządzenie Nr 351 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu.  Maksalon Monika  2016-12-30 12:24:33  Utworzenie dokumentu 
Zarządzenie Nr 351_2016.pdf  Maksalon Monika  2016-12-30 12:22:48    
Zarządzenie Nr 350 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: oświaty i wychowania oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.   Maksalon Monika  2016-12-30 12:21:26  Utworzenie dokumentu 
Zarządzenie Nr 350_2016.pdf  Maksalon Monika  2016-12-30 12:19:54    
Zarządzenie Nr 349 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie współpracy z miastami z partnerskimi.  Maksalon Monika  2016-12-30 12:18:23  Utworzenie dokumentu 
Zarządzenie 349_2016.pdf  Maksalon Monika  2016-12-30 12:16:33    
Zarządzenie Nr 348 z dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.  Maksalon Monika  2016-12-30 12:10:05  Utworzenie dokumentu 
Zarządzenie 348_2016.pdf  Maksalon Monika  2016-12-30 12:08:28    
Zarządzenie Nr 347 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.  Maksalon Monika  2016-12-30 12:06:13  Utworzenie dokumentu 
Zarządzenie 347_2016.pdf  Maksalon Monika  2016-12-30 12:04:30    
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70013882