Strona główna
  Rejestr zmian


 
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Uchwała nr XXIV/216/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Panią …………………………. do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów.  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:51:44  Utworzenie dokumentu 
UCHWAŁA NR XXIV_216_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:51:36    
Uchwała nr XXIV/215/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi złożonej przez Pana ............................do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów.  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:48:54  Utworzenie dokumentu 
UCHWAŁA NR XXIV_215_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:43:19    
Uchwała nr XXIV/214/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bełchatów a Gminą Bełchatów w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Bełchatów opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie.  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:40:41  Utworzenie dokumentu 
UCHWAŁA NR XXIV_214_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:40:31    
Uchwała nr XXIV/213/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/370/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Miasta Bełchatowa.  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:38:37  Utworzenie dokumentu 
UCHWAŁA NR XXIV_213_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:38:20    
Uchwała nr XXIV/212/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/362/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN” Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie na lata 2014-2016”.  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:35:22  Utworzenie dokumentu 
UCHWAŁA NR XXIV_212_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:34:53    
Uchwała nr XXIV/211/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek kapitałowych pn. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bełchatowie ze spółką Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM Sp. z o.o. w Bełchatowie.  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:32:13  Utworzenie dokumentu 
UCHWAŁA NR XXIV_211_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:32:05    
Uchwała nr XXIV/210/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie odrzucenia przez Prezydenta Miasta Bełchatowa spadku  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:29:59  Utworzenie dokumentu 
UCHWAŁA NR XXIV_210_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 10:29:44    
Zarządzenie Nr 30 z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie zasad udostępniania nazwy Bełchatów w znaku towarowym   Ewa Wolna  2017-03-30 11:50:41  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 30_2015.pdf  Ewa Wolna  2017-03-30 11:49:46    
Prowadzone rejestry i ewidencje  Ewa Wolna  2017-02-15 09:26:13  Zmiana treści dokumentu 
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH marzec 2017 r..doc  Ewa Wolna  2017-02-15 09:21:33    
Uchwała nr XXIII/209/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Skarbu Miasta Rady Miejskiej w Bełchatowie  Teresa Milczarek  2017-02-01 14:46:46  Utworzenie dokumentu 
uchwala XXIII_209_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-02-01 14:46:11    
« 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70014471