Strona główna
  Rejestr zmian


 
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Uchwała nr XXV/233/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wzniesienia figury popiersia księdza Teodora Kwarto.  Teresa Milczarek  2017-04-21 14:38:27  Utworzenie dokumentu 
Uchwala Nr XXV_233_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 14:38:16    
Uchwała nr XXV/232/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Bełchatowskiego.  Teresa Milczarek  2017-04-21 14:33:59  Utworzenie dokumentu 
Uchwala Nr XXV_232_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 14:33:47    
Uchwała nr XXV/231/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia wykazu zadań i wyrażenia zgody na ich realizację w ramach projektu „Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa” – etap II zgłaszanego o dofinansowanie z Funduszu Spójności na okres programowania 2014-2020 oraz wskazania beneficjenta środków z Funduszu Spójności.  Teresa Milczarek  2017-04-21 14:31:43  Utworzenie dokumentu 
Uchwala Nr XXV_231_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 14:31:25    
Uchwała nr XXV/230/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Bełchatowa na okres od dnia 1 listopada 2016 roku do dnia 31 października 2017 roku.  Teresa Milczarek  2017-04-21 14:29:05  Utworzenie dokumentu 
Uchwala Nr XXV_230_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 14:28:54    
Uchwała nr XXV/229/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i pokrycie go wkładem pieniężnym w zamian za udziały.  Teresa Milczarek  2017-04-21 14:26:14  Utworzenie dokumentu 
Uchwala Nr XXV_229_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 14:25:55    
Uchwała nr XXV/228/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLII/368/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia nabywania i gospodarowania nieruchomościami gminy Miasto Bełchatów.  Teresa Milczarek  2017-04-21 14:23:49  Utworzenie dokumentu 
Uchwala Nr XXV_228_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 14:23:14    
Uchwała nr XXV/227/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.  Teresa Milczarek  2017-04-21 14:21:34  Utworzenie dokumentu 
Uchwala Nr XXV_227_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 14:21:18    
Uchwała nr XXV/226/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.  Teresa Milczarek  2017-04-21 14:19:25  Utworzenie dokumentu 
Uchwala Nr XXV_226_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 14:19:17    
Uchwała nr XXV/225/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – osiedla Budowlanych oraz części osiedla Czaplinieckiego.  Teresa Milczarek  2017-04-21 11:36:47  Utworzenie dokumentu 
Uchwala Nr XXV_225_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 11:24:04    
Uchwała nr XXV/224/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – części osiedli: Politanice, Binków i Zdzieszulice.  Teresa Milczarek  2017-04-21 11:21:33  Utworzenie dokumentu 
Uchwala Nr XXV_224_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-21 11:21:19    
« 1 2 3 4 6 7 8 9 10 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 28002296