Strona główna
  Rejestr zmian


 
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Uchwała Nr XXX_259_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 10:22:14    
Uchwała nr XXX/257/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Bełchatowie dotyczącego udzielenia poparcia działań Górniczego Klubu Sportowego „Bełchatów” Spółka Akcyjna.   Teresa Milczarek  2017-04-24 10:19:18  dokument 
Uchwała Nr XXX_257_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 10:19:02    
Uchwała nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „ WOD.-KAN” Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, na lata 2017-2019”.   Teresa Milczarek  2017-04-24 10:17:48  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXX_258_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 10:17:31    
Uchwała Nr XXIX_258_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 10:15:21    
Uchwała nr XXX/257/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Bełchatowie dotyczącego udzielenia poparcia działań Górniczego Klubu Sportowego „Bełchatów” Spółka Akcyjna.   Teresa Milczarek  2017-04-24 10:12:44  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXIX_257_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 10:12:27    
Uchwała nr XXIX/256/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Miasta Bełchatowa przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.   Teresa Milczarek  2017-04-24 10:01:33  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXIX_256_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 10:01:24    
Uchwała nr XXIX/255/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/201/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatowa.   Teresa Milczarek  2017-04-24 09:59:14  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXIX_255_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:58:52    
Uchwała Nr XXIX_255_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:58:27    
Uchwała nr XXIX/254/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 02 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/117/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:56:09  dokument 
Uchwała nr XXIX/254/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 02 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/117/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:55:02  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXIX_254_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:54:42    
Uchwała nr XXVIII/253/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:51:27  dokument 
Uchwała nr XXVIII/253/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:50:02  Utworzenie dokumentu 
Uchwała Nr XXVIII_253_16.pdf  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:49:53    
Uchwała nr XXVIII/252/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2028.  Teresa Milczarek  2017-04-24 09:48:33  Utworzenie dokumentu 
« 1 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 29518592