Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> RADA MIEJSKA 2014-2018 >> UCHWAŁY


 
 Uchwała nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Grocholice w Bełchatowie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bełchatowa”.
  NIEWAŻNA Uchwała nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Grocholice w Bełchatowie.
 Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLII/368/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania i gospodarowania nieruchomościami gminy Miasto Bełchatów.
 Uchwała nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2015.
 Uchwała nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Bełchatowa w roku szkolnym 2015/2016.
 Uchwała nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej na terenie Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015-2021.
 Uchwała nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok.
 Uchwała nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia zakresu kontroli przeprowadzanych przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Bełchatowie w 2015 roku.
 Uchwała nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Stałej Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr VII/42/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 Uchwała nr VII/43/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Bełchatowskiego
 Uchwała nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych Miasta Bełchatowa
 Uchwała nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Bełchatowa w roku szkolnym 2015/2016
 Uchwała nr VII/46/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015-2021
 Uchwała nr VII/47/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok
 Uchwała nr VIII/51/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy
 Uchwała nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Państwa: ................do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy.
 Uchwała nr VIII/49/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Państwa: ... do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy.
 Uchwała nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa”.
 Uchwała nr VIII/52/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/368/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania i gospodarowania nieruchomościami gminy Miasto Bełchatów.
 Uchwała nr IX/53/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie uczczenia 25. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce.
 Uchwała Nr X/54/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Grabową oraz granicami miasta.
 Uchwała Nr X/55/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Grabową oraz granicami miasta.
 Uchwała Nr X/56/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zgodności zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego granicami miasta, ulicami: Czapliniecką i Cegielnianą oraz rzeką Rakówką z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa”.
 Uchwała Nr X/57/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego granicami miasta, ulicami: Czapliniecką i Cegielnianą oraz rzeką Rakówką .
 Uchwała Nr X/58/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – „Bełchatówek”.
 Uchwała Nr X/59/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
 Uchwała Nr X/60/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr VIII/51/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa- obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy.
« 1 3 4 5 6 7 8 9 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86259275