Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> RADA MIEJSKA 2014-2018 >> UCHWAŁY


 
 Uchwała nr I/1/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr I/2/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 1 grudnia 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr I/3/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr III/4/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr III/5/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr III/6/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr III/7/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr III/8/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w składach Komisji Stałych Rady Miejskiej w Bełchatowie
 Uchwała Nr IV/10/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Stałej Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała Nr IV/11/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Bełchatowa
 Uchwała Nr IV/12/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2014-2021
 Uchwała Nr IV/13/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok
 Uchwała Nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Bełchatowa do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Bełchatowie
 Uchwała Nr V/15/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Pana ........do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa.
 Uchwała Nr V/16/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Panią .....do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr V/17/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Pana …….. do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr V/18/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez mieszkańców ulicy Zamoście, ………………….do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr V/19/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr V/20/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów.
 Uchwała nr V/21/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Staszica, 1 Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką
 Uchwała nr V/22/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/370/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr V/23/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji Mieszkaniowej
 Uchwała nr V/24/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/362/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN” Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie na lata 2014-2016”
 Uchwała nr V/25/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015 – 2021.
 Uchwała nr V/26/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2015 rok
 Uchwała nr V/27/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bełchatowie na 2015 rok.
 Uchwała nr V/28/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru radnego Pawła Koszka na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełchatowie
 Uchwała nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Panią ......... do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Grocholice w Bełchatowie.
 Uchwała nr VI/30/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Państwa ...... do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Grocholice w Bełchatowie.
2 3 4 5 6 7 8 9 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 87863836