Strona główna
  Rejestr zmian


 
Rejestr zmian dokumentu: "Uchwała nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do EKO-REGIONU Sp. z o.o. w Bełchatowie i objęcie przez Miasto Bełchatów nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki "
Nazwa dokumentu: Uchwała nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do EKO-REGIONU Sp. z o.o. w Bełchatowie i objęcie przez Miasto Bełchatów nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki  
Utworzył: Teresa Milczarek 
Data utworzenia: 2015-11-03 10:07:16 
Przygotował: Teresa Milczarek 
Odpowiedzialny: Teresa Milczarek 
Ostatnio modyfikował: Teresa Milczarek 
Data modyfikacji: 2015-11-03 10:08:13 
Wersja:
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Teresa Milczarek 2015-11-03 10:08:13 Utworzenie dokumentu
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86432368