Strona główna
  Rejestr zmian


 
Rejestr zmian dokumentu: "Wykonanie nawierzchni emulsyjno – grysowych w ciągu n/w dróg będących w zarządzie Miasta Bełchatowa: - ul. Braci Śniadeckich oraz Graniczna – profilowanie istniejącej nawierzchni, wzmocnienie materiałem kamiennym, zagęszczenie oraz wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia – ul. Rodziewicza – wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia istniejącej nawierzchni emulsyjno – grysowej"
Nazwa dokumentu: Wykonanie nawierzchni emulsyjno – grysowych w ciągu n/w dróg będących w zarządzie Miasta Bełchatowa: - ul. Braci Śniadeckich oraz Graniczna – profilowanie istniejącej nawierzchni, wzmocnienie materiałem kamiennym, zagęszczenie oraz wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia – ul. Rodziewicza – wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia istniejącej nawierzchni emulsyjno – grysowej 
Utworzył: Blonka Anna 
Data utworzenia: 2015-08-12 11:52:50 
Przygotował: Ilona Ostrowska 
Odpowiedzialny: Ilona Ostrowska 
Ostatnio modyfikował: Blonka Anna 
Data modyfikacji: 2015-09-22 15:17:13 
Wersja:
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Blonka Anna 2015-09-22 15:17:13 Umowa
Blonka Anna 2015-09-15 11:24:26 Wynik postępowania
Agnieszka Kopka 2015-08-31 08:09:08 Podstawa prawna art. 42 ust. 1 ustawy Pzp
Blonka Anna 2015-08-12 11:57:18 Dokumentacja do postępowania WIZ-I.271.16.2015
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 72094590