Strona główna
  Rejestr zmian


 
Rejestr zmian dokumentu: "Uchwała nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Państwa: ................do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy. "
Nazwa dokumentu: Uchwała nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Państwa: ................do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy.  
Utworzył: Teresa Milczarek 
Data utworzenia: 2015-05-22 15:10:59 
Przygotował: Teresa Milczarek 
Odpowiedzialny: Teresa Milczarek 
Ostatnio modyfikował: Ewa Wolna 
Data modyfikacji: 2024-03-25 16:41:01 
Wersja:
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Ewa Wolna 2024-03-25 16:41:01 Zmiana treści dokumentu
Teresa Milczarek 2015-05-22 15:15:28 Utworzenie dokumentu
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86431111