Strona główna
  Rejestr zmian


 
Rejestr zmian dokumentu: "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Cegielnianej wraz z odwodnieniem, rozbudowę mostu, budowę kanalizacji deszczowej wraz z odejściami w ramach pasa drogowego oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego"
Nazwa dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Cegielnianej wraz z odwodnieniem, rozbudowę mostu, budowę kanalizacji deszczowej wraz z odejściami w ramach pasa drogowego oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego 
Utworzył: Agnieszka Kopka 
Data utworzenia: 2015-03-11 09:08:45 
Przygotował: Agnieszka Kopka 
Odpowiedzialny: Ilona Ostrowska 
Ostatnio modyfikował: Ewa Wilk-Stępień 
Data modyfikacji: 2015-07-27 10:56:27 
Wersja:
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Ewa Wilk-Stępień 2015-07-27 10:56:27 Aneks Nr 1 do umowy Nr 183/15
Agnieszka Kopka 2015-04-15 14:35:49 umowa nr 183/15
Agnieszka Kopka 2015-04-08 09:36:07 Wynik
Agnieszka Kopka 2015-03-23 12:36:31 Podstawa prawna art. 42 ust. 1 ustawy Pzp
Agnieszka Kopka 2015-03-11 09:19:44 -
Agnieszka Kopka 2015-03-11 09:16:41 SIWZ wraz z załącznikami
Agnieszka Kopka 2015-03-11 09:10:35 Ogłoszenie o zamówieniu
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 72075781