Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Planowanie Przestrzenne >> Uchwała nr XXX/221/08 w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr XLIII/404/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego wschodnią granicą działki nr 13 obręb 11, granicami miasta i ulicami: Olsztyńską, ks. Popiełuszki, Czyżewskiego, wschodnimi granicami działek 80/1 i 79 obręb 11, północną granicą rowu melioracyjnego, wschodnią granicą działki nr 78/6 obręb 11 oraz drogą biegnącą fragmentem działki nr 75/6 i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim - NIEOBOWIĄZUJĄCA


 
Dokument: Uchwała nr XXX/221/08 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 listopada 2008r.
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Uchwała nr XXX/221/08 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 listopada 2008r. 
Wprowadził do BIP: Krystyna Urbańska 
Data udostępnienia w BIP: 2012-12-07 13:32:40 
Wytworzył informację: Ilona Tonn 
Ostatnio modyfikował: Krystyna Urbańska 
Data modyfikacji: 2012-12-07 13:32:40 
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa