Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Planowanie Przestrzenne >> Uchwała Nr XX/146/12 Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego wschodnią granicą działki nr 13 obręb 11, granicami miasta i ulicami: Olsztyńską, ks. Popiełuszki, Czyżewskiego, wschodnimi granicami działek 50/1 i 79 obr. 11, północną granicą rowu malioracyjnego, wschodnią granicą działki nr 78/6 obr. 11 oraz drogą biegnącą fragmentem działki nr 75/6 i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim - NIEOBOWIĄZUJĄCA


 
Dokument: Wersja graficzna planu
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wersja graficzna planu 
Wprowadził do BIP: Krystyna Urbańska 
Data udostępnienia w BIP: 2012-03-14 
Wytworzył informację: Krystyna Urbańska 
Ostatnio modyfikował: Krystyna Urbańska 
Data modyfikacji: 2012-03-14 
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa