Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-447/08
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Olczak Renata
 • stanowisko służbowe: Inspektor po. Koordynatora Zespołu ds. Budżetu
 • data wydania: 17-12-2008
 • data wygaśnięcia: 04-01-2010
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do wykonywania kontroli pod względem formalno - rachunkowym dowodów księgowych tj.:
  - sprawozdań budżetowych i finansowych,
  - rozliczeń dotacji przekazywanych z budżetu gminy Miasto Bełchatów,
  - przelewów bankowych dokonywanych z rachunków gminy Miasto Bełchatów, w zakresie zgodnosci przekazywanych kwot pieniężnych, numerów rachunków bankowych, nazw kontrahentów i dotrzymywania terminów płatności zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa.

  Podstawa prawna: art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z § 13 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa, przyjętej Zarządzeniem Nr 300/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 listopada 2008 r.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84262932