Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-444/08
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Kaczmarek Agnieszka
 • stanowisko służbowe: Podinspektor w Wydziale Finansowym
 • data wydania: 17-12-2008
 • data wygaśnięcia: 04-01-2010
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do wykonywania kontroli pod względem formalno - rachunkowym dowodów księgowych w zakresie:
  - rozliczeń kosztów delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,
  - rozliczeń zadań gminy Miasto Bełchatów zlecanych do realizacji w ramach zawartych umów,
  - zaangażowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych, w zakresie zgodności z zawartymi umowami,
  - pieniężnych zwrotów wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów, zgodnie z ustawą o zmówieniach publicznych, ustawą o gospodarce nieruchomościami, przestrzegając terminów zwrotów, wysokości przekazywanych kwot, nazw kontrahentów i numerów rachunków bankowych zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
  Podstawa prawna: art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z § 13 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa, przyjętej Zarządzeniem Nr 300/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 listopada 2008 r.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84261803