Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-443/08
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Nabożna Aleksandra
  • stanowisko służbowe: Podinspektor w Wydziale Finansowym
  • data wydania: 17-12-2008
  • data wygaśnięcia: 04-01-2010
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do wykonywania kontroli pod względem formalno - rachunkowym dowodów księgowych dot. list płac, list diet, wynagrodzeń, rachunków oraz innych dokumentów, a w tym dokonywanie potrąceń i naliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, Fundusz Pracy oraz terminowych rozliczeń i zapłat z tego tytułu, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
    Podstawa prawna: art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z § 13 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa, przyjętej Zarządzeniem Nr 300/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 listopada 2008 r.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84261393