Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-437/08
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Mękarski Janusz
 • stanowisko służbowe: Wiceprezydent
 • data wydania: 17-12-2008
 • data wygaśnięcia: 04-01-2010
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do zatwierdzania do zapłaty dokumentów księgowych, tj. faktur, rachunków, not obciążeniowych i innych dokumetów równorzędnych, dotyczących wydatków Urzędu Miasta Bełcatowa, wydatków, zasileń i rozchodów gminy Miasto Bełchatów oraz związanych z nimi przelewów bankowych zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
  Podstawa prawna: art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
  poz. 2104 z późn. zm. ), w związku z § 32 ust. 1 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa, przyjętej Zarządzeniem Nr 300/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 listopada 2008 r.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84027435