Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-11/07
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Kowalska Elżbieta
 • stanowisko służbowe: Koordynator Zespołu ds. Ewidencji Danych Osobowych
 • data wydania: 02-01-2007
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do wydawania zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego decyzji administracyjnych z zakresu działania Zespołu:
  - w sprawie zameldowania,
  - w sprawie wymeldowania,
  - w sprawie uchylenia czynności technicznej polegającej na zameldowaniu,
  - o wpisaniu lub odmowie wpisania do stałego rejestru wyborców,
  oraz:
  - zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,
  - zaświadczeń uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

  Podstawa prawna: art.39 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84027320