Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-310/08
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Bystrzycki Marek
 • stanowisko służbowe: Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych.
 • data wydania: 10-10-2008
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do poświadczania "za zgodność z oryginałem" kopii pism lub dokumentów w sprawach kierowanych do sądów i organów egzekucyjnych.
  Traci moc upoważnienie KP.0113-52/07 z dnia 12.01.2007 r.
  Podstawa prawna: § 61 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa przyjętego Zarządzeniem Nr 261/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84027389