Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-282/08
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Sternicka Henryka
 • stanowisko służbowe: Podinspektor w Zespole ds. Obsługi Aktywności Gospodarczej
 • data wydania: 02-10-2008
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do wydawania zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego decyzji administracyjnych z zakresu działania Zespołu:
  - w sprawie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej,
  - decyzji - zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
  - decyzji o odmowie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
  - decyzji w sprawie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, oraz zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i dokonywania zamian wpisudo ewidencji działalności gospodarczej.

  Podstawa prawna: art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84316279