Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorządowe jednostki >> Spółki miejskie


 

I. WYKAZ SPÓŁEK JEDNOOSOBOWYCH MIASTA BEŁCHATÓW

1) Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Bełchatowie
2) Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Bełchatowie
3) Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchatowie
4) Przedsiębiorstwo Komunalne "SANIKOM" Spółka z o.o. w Bełchatowie
5) Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Spółka z o.o. w Bełchatowie 


II. WYKAZ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM  MIASTA BEŁCHATÓW

1)
Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny "BKPPT" Sp. z o.o.
2) Bełchatowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego Spółka z o.o. w likwidacji
3)
"EKO-REGION" Spółka z o.o. w Bełchatowie 
4)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bełchatowie 

 


 

 Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "BTBS" Sp. z o.o.
100% udziałów posiada Miasto Bełchatów
ul. Fabryczna 1/1 HA
97-400 Bełchatów
Prezes Szczepan Chrzęst
tel. 44/632 65 19
fax. 44/632 65 19    
http://www.e-bip.pl/start/12563
e-mail: belchatowskietbs@op.pl


Miejski Zakład Komunikacji "MZK" Sp. z o.o. 
100% udziałów posiada Miasto Bełchatów
ul. Przemysłowa 11
97-400 Bełchatów
Prezes Jacek Krata
tel. 44/ 633 32 37
fax. 44/ 633 32 37
http://www.mzk.belchatow.pl/
http://www.e-bip.pl/4DMETHOD/wwwSJOStart2/12561/%23%231374380696.3
e-mail: biuro@mzk.belchatow.pl


Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „PGM”
100% udziałów posiada Miasto Bełchatów
ul. Czyżewskiego 7
97-400 Bełchatów
Prezes Dariusz Matusiewicz
tel. 44/632 37 73
fax. 44/ 632 62 33
www.pgmbelchatow.com  
http://www.e-bip.pl/4DMETHOD/wwwSJOStart2/12559/%23%231374380696.3
e-mail: pgm@pgmbelchatow.com  


Przedsiębiorstwo Komunalne "SANIKOM" Sp. z o.o. 
100% udziałów posiada Miasto Bełchatów
ul. Św.Faustyny Kowalskiej 9
97-400 Bełchatów
Prezes Miłosz Rudnicki
tel./fax. 44/632 26 63
tel./fax. 44/632 36 17
www.sanikom.pl
http://www.e-bip.pl/4DMETHOD/wwwSJOStart2/12562/%23%231374380696.3
e-mail: sanikom@sanikom.pl


Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o.
100% udziałów posiada Miasto Bełchatów
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
97-400 Bełchatów
Prezes Piotr Kopek

tel. 44/ 633 83 08
fax. 44/ 633 83 06
www.wodkan-belchatow.pl
http://www.e-bip.pl/4DMETHOD/wwwSJOStart2/12558/%23%231374380696.3      

e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl


Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny "BKPPT" Sp. z o.o. 
43,32 % udziałów posiada Miasto Bełchatów
ul. Ciepłownicza 5
97-400 Bełchatów
Prezes Dariusz Stępczyński
tel. 44/733 11 20 
fax. 44/733 11 65 
www.ppt.belchatow.pl
e-mail: bkppt@ppt.belchatow.pl  


Bełchatowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „BZPB” Sp. z o.o. w likwidacji
9,61% udziałów posiada Miasto Bełchatów 
ul. Szadkowska 64/66 
98-220 Zduńska Wola
Likwidator Waldemar Mirowski
Kontakt: Kancelaria Syndyka
ul. Wojska Polskiego 73 
98-200 Sieradz


EKO-REGION Sp. z o.o.
13,13 % udziałów posiada Miasto Bełchatów
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów
Prezes Andrzej Kaczmarek
tel. 44/633 08 15
fax. 44/633 08 19
www.eko-region.pl  
e-mail: sekretariat@eko-region.pl  


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC" Sp. z o.o.
82,95% udziałów posiada Miasto Bełchatów
ul. Wojska Polskiego 132
97-400 Bełchatów
Prezes Grzegorz Zegarek
tel. 44/ 633 32 66
fax. 44/633 35 13
www.pec-belchatow.pl
www.bip.pec-belchatow.pl  
e-mail: biuro@pec-belchatow.pl  
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 27841041