Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-1/07
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Stanasiuk-Mordalska Małgorzata
 • stanowisko służbowe: Koordynator
 • data wydania: 02-01-2007
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do wydawania zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego decyzji administracyjnych z zakresu działania zespołu:
  - w sprawie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej,
  - w sprawie odmowy na sprzedaż napojów alkoholowych,
  oraz zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

  Podstawa prawna: art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. 142 poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84027553