Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-246/08
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Kaczmarek Wanda
 • stanowisko służbowe: Dyrektor Wydziału Inwestycji
 • data wydania: 29-08-2008
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do występowania z wnioskami o wydanie:
  - decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  Podst. prawna: art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84261808