Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-240/08
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Opołczyńska Grażyna
 • stanowisko służbowe: Kierownik Referatu Geodezji i Gospod. Nieruchomościami
 • data wydania: 21-08-2008
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do wydawania zgodnie z prawem kodeksu postępowania administracyjnego decyzji administracyjnych i postanowień administracyjnych z zakresu:
  - w sprawie ustalenia opłat adiacenckich.
  Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84319920