Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-341/07
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Bartnik Grażyna
  • stanowisko służbowe: Główny Specjalista ds. finans. i adm. szkół i przedzkoli w Wydziale Oświaty
  • data wydania: 26-10-2007
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Bełchatów w zakresie zarządu mieniem do kwoty 7.000,00 zł. w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Oświaty.Oświadczenie woli jest skuteczne po złożeniu go wraz z jednym z Wiceprezydentów (reprezentacja łączna).

    Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 50 ust. 1 Statutu Miasta Bełchatowa przyjetego uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr VI/42/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego nr 73, poz. 662 z dnia 29 marca 2003 r.).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84262831