Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: 327
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Rudzka Izabela
 • stanowisko służbowe: Inspektor Ds. Obsługi i Przedsiebiorcy Handlowego
 • data wydania: 10-10-2007
 • data wygaśnięcia: 18-10-2011
 • zakres przedmiotowy:
   Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
  - zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego,
  - zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego,
  - zezwolenia na przebudowę wielkopowierzchniowego obiektu handlowego,
  - zezwolenia na zmiane warunków zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego,
  - zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
  - decyzji o odmowie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

  Podstawa prawna: art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84319953