Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-281/07
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Opołczyńska Grażyna
 • stanowisko służbowe: Kierownik Referatu Geodezji i Gospod. Nieruchomościami
 • data wydania: 23-08-2007
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do wydawania zgodnie z prawem kodeksu postępowania administracyjnego decyzji administracyjnych i postanowień administracyjnych z zakresu:
  - w sprawie ustalenia warunków zabudowy;
  - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  - W sprawie opiniowania projektów podziału nieruchomości.

  Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84027197