Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-274/07
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Matyśkiewicz Dariusz
  • stanowisko służbowe: Wiceprezydent
  • data wydania: 02-08-2007
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Pełnomocnictwo do wydawania postanowień o przekazaniu podania, sprawy organowi według właściwości.

    Podstawa prawna: art. 65 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071; z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002r. Nr 113,poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003r. Nr 130, poz.1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004r. Nr 162, poz. 1692; z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84027167