Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja zadania: Zakończone
 • Kategoria zadania: Transport i łączność
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji
 • Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i budowa łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście
 • Opis zadania:
  W ramach zadania została przebudowana Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Bełchatowie oraz wybudowany łącznik pomiedzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście.
 • Planowany termin realizacji: 2007 - 2011
 • Efekty planowane: Przebudowa ulicy, poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Rzeczywisty termin rozpoczęcia: 11-07-2007
 • Termin zakończenia wynikający z umowy: 30-11-2011
 • Planowany koszt (PLN): 14076348,84
 • Wykonawca:

  "LEAR" Spółka Jawna A. i R. Kłucjasz z siedzibą w Bełchatowie zrealizowała I etap zadania (projekt + realizacja) obejmujący odcinek od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do planowanego ronda.

  P.P.H.U. FAZI z Aleksandrowa Łódzkiego opracowało dokumentację projektową dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Al. ks. Kard. S. Wyszyńskiego na odcinku od projektowanego ronda do ul. Lipowej oraz dokumentację projektową na uzupełnienie ekranów akystycznych na Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego na odcinku od projektowanego ronda do ul. Lipowej.

  Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Lipowej 67, 97 – 400 Bełchatów - lider oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski – partner zrealizowało przebudowę Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego na odcinku od projektowanego ronda do ul. Lipowej.
  "LEAR" Spółka Jawna A. i R. Kłucjasz z siedzibą w Bełchatowie wykonała przebudowę drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego - etap III oraz budowę łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście.
  Zadanie realizowane z wykorzystaniem środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
   
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86226490