Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: WIZ-I.271.26.2015
Nazwa postępowania: Zakup, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Miasta Bełchatowa
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: dostawa


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: NIE
Przyczyna unieważnienia: NIE
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty: 406986,49
Cena najdroższej oferty: 448579,54
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma: "LEAR" Adam i Renata Kłucjasz Spółka Jawna
REGON: 590082630
Kod pocztowy: 97-400
Miasto: Bełchatów
Województwo: łódzkie
Powiat: Bełchatowski
Adres: ul. Czapliniecka 146c
Adres strony WWW: www.lear.biz.pl
Adres poczty elektronicznej: lear@plusnet.pl
Telefon:
Fax: 44 6332042
Cena wybranej oferty netto: 364 698,81
VAT: 83 880,73
Cena wybranej oferty brutto: 448 579,54

 Tablica ogłoszeń.doc
 umowa 731_15.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 67383887