Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: WIZ-I.271.19.2015
Nazwa postępowania: Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce nr 482/10 obr. 12 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placów gier i zabaw w os. Dolnośląskim.
Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 I N F O R M A C J A.docx


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: NIE
Przyczyna unieważnienia:
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty: 68 019,00
Cena najdroższej oferty: -
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma: "LEAR" Adam i Renata Kłucjasz Spółka Jawna
REGON: 590082630
Kod pocztowy: 97-400
Miasto: Bełchatów
Województwo: łódzkie
Powiat: Bełchatowski
Adres: ul. Czapliniecka 146C
Adres strony WWW:
Adres poczty elektronicznej:
Telefon:
Fax: 44 633 20 42
Cena wybranej oferty netto: 55 300,00
VAT: 12 719,00
Cena wybranej oferty brutto: 68 019,00

 Umowa - WIZ-I.271.19.2015.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 69940870