Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: WIZ-I.271.16.2015
Nazwa postępowania: Wykonanie nawierzchni emulsyjno – grysowych w ciągu n/w dróg będących w zarządzie Miasta Bełchatowa: - ul. Braci Śniadeckich oraz Graniczna – profilowanie istniejącej nawierzchni, wzmocnienie materiałem kamiennym, zagęszczenie oraz wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia – ul. Rodziewicza – wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia istniejącej nawierzchni emulsyjno – grysowej
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: NIE
Przyczyna unieważnienia:
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty: 158 000,00
Cena najdroższej oferty: 279 683,55
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma: P.P.H.U. ”TOMRET” Tomasz Przybylski
REGON: 730046899
Kod pocztowy: 98-100
Miasto: Łask
Województwo: łódzkie
Powiat: łaski
Adres: ul. Jana Matejki 2
Adres strony WWW:
Adres poczty elektronicznej:
Telefon:
Fax: 43 676 18 03
Cena wybranej oferty netto: 192 240,00
VAT: 44 215,20
Cena wybranej oferty brutto: 236 455,20

 TABLICA OGŁOSZEŃ-WIZ-I.271.16.2015 .docx
 Umowa - WIZ-I.271.16.2015.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 69940857