Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: WIZ-I.271.13.2015
Nazwa postępowania: Budowa ulicy Jesiennej i odcinka ulicy Letniej w Bełchatowie wraz z budową oświetlenia w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: NIE
Przyczyna unieważnienia: NIE
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty: 614 584,96
Cena najdroższej oferty: 695 596,40
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma: SKANSKA Spółka Akcyjna
REGON: 630782880
Kod pocztowy: 01-518
Miasto: Warszawa
Województwo: Mazowieckie
Powiat: Warszawski
Adres: ul. Gen. J. Zajączka 9
Adres strony WWW: -
Adres poczty elektronicznej: -
Telefon:
Fax: 22 560 84 85
Cena wybranej oferty netto: 499 662,57
VAT: 114 922,39
Cena wybranej oferty brutto: 614 584,96

 Tabilca ogłoszeń.doc
 Jesienna i Letnia.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 69940804