Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja zadania: Zakończone
 • Kategoria zadania: Transport i łączność
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
 • Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę ulicy Cegielnianej
 • Opis zadania:

  W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa na budowę ciągu pieszo-rowerowego
  i chodnika w ul. Cegielnianej (odcinek od ul. Pabianickiej do ul. Piłsudskiego) oraz dokumentacja projektowa
  na przebudowę ulicy Cegielnianej wraz z odwodnieniem, rozbudowę mostu, budowę kanalizacji deszczowej
  wraz z odejściami w ramach pasa drogowego
  wraz z uzupełnieniem oświetlenia ulicznego
  (odcinek od ul. Czaplinieckiej do ul. Pabianickiej).

 • Planowany termin realizacji: 2015
 • Efekty planowane: dokumentacja projektowa
 • Rzeczywisty termin rozpoczęcia: 15-04-2015
 • Termin zakończenia wynikający z umowy: 16-11-2015
 • Planowany koszt (PLN): 176800,00
 • Wykonawca:

  RAWAY Rafał Piotrowski z/s w Warszawie
  - ul. Cegielniana
  (odcinek od ul. Czaplinieckiej do ul. Pabianickiej)

  Kazimierz Mamos - Projektowanie, Nadzorowanie, Kosztorysowanie i Kierowanie Robotami w zakresie dróg i mostów z/s w Żar - ul. Cegielniana
  (odcinek od ul. Pabianickiej do ul. Piłsudskiego)
   
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86260235