Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: WIZI.271.10.2015
Nazwa postępowania: Zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Edwardów - teren Publicznego Gimnazjum Nr 3 oraz Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego: Budżet Obywatelski - Baza sportowa dla EDWARDOWA - Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 Ogłoszenie o zamówieniu - WIZ-I.271.10.2015.pdf
 SIWZ - WIZ-I.271.10.2015 .docx
 Wzory oświadczeń - WIZ-I.271.10.2015.docx
 Formularz oferowy - WIZ-I.271.10.2015.docx
 Kryteria oceny ofert-.doc
 Projekt umowy.pdf
 Program funkcjonalno - użytkowy.pdf
 Załącznik graficzny do programu funkcjonalno - użytkowego kompleks sportowo- rekreacyjny przy ul. Edwardów.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 74790361