Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-237/07
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Galewska Nina
  • stanowisko służbowe: Koordynator Zespołu ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia
  • data wydania: 27-06-2007
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do poświadczania " za zgodność z oryginałem " kopii pism lub dokumentów przekazywanych do innych podmiotów.

    Podstawa prawna: § 60 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa przyjetego Zarządzeniem Nr 311/2006 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84317431