Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: WIZ-I.271.5.2015
Nazwa postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Cegielnianej wraz z odwodnieniem, rozbudowę mostu, budowę kanalizacji deszczowej wraz z odejściami w ramach pasa drogowego oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: NIE
Przyczyna unieważnienia:
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty: 159 900,00
Cena najdroższej oferty: 226 802,16
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma: RAWAY Rafał Piotrowski
REGON: 101349144
Kod pocztowy: 02-170
Miasto: Warszawa
Województwo: Mazowieckie
Powiat: Warszawa
Adres: ul. Słowicza 33
Adres strony WWW:
Adres poczty elektronicznej: biuro@raway.pl
Telefon:
Fax: 22 2050819
Cena wybranej oferty netto: 130 000,00
VAT: 29 900,00
Cena wybranej oferty brutto: 159 900,00

 Tablica ogłoszeń WIZ-I.271.5.doc
 umowa nr 183.pdf
 Aneks Nr 1 do umowy.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 69942220