Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-236/07
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Galewska Nina
 • stanowisko służbowe: Koordynator Zespołu ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia.
 • data wydania: 27-06-2007
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Bełchatów w zakresie zarządu mieniem do kwoty 7.000,00 zł. ( siedem tysięcy złotych ), w ramach bieżących obowiązków.
  Oświadczenie woli jest skuteczne po złożeniu go wraz z jednym z Wiceprezydentów (reprezentacja łączna).

  Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 1 Statutu Miasta Bełchatowa przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr VII/42/2003 z dnia 27 lutego 2003r.
  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 73, poz. 662 z dnia 29 marca 2003r. ).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84320173