Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-235/07
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Grabski Sławomir
 • stanowisko służbowe: Dyrektor Wydziału Inżynierii
 • data wydania: 27-06-2007
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do wydawania, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, decyzji administracyjnej z zakresu działania Wydziału Inżynierii dotyczącej:
  - zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.

  Podstawa prawna: art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz.1591 z póżn. zm. ).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84319106