Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA >> Wiceprezydenci Miasta Bełchatowa


 

Wiceprezydenci Miasta Bełchatowa

mgr IRENEUSZ OWCZAREK >>więcej<<

mgr AGNIESZKA WYSOCKA >>więcej<<

Wiceprezydenci Miasta Bełchatowa powoływani są w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z Zarządzeniem Nr 8/1/2002 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Do zadań Wiceprezydentów należy:

1) koordynacja działań Wydziałów z innymi jednostkami organizacyjnymi w celu realizacji zadań,
2) nadzór nad pracą podległych Wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Miasta, a w szczególności:
a) zatwierdzanie planów pracy i ocena ich realizacji,
b) akceptowanie materiałów kierowanych na posiedzenia rozstrzygające i posiedzenia Komisji Rady,
c) dokonywanie okresowych ocen działalności jednostek organizacyjnych Miasta.
3) nadzór nad realizacją uchwał oraz nad rozpatrywaniem wniosków Komisji Rady przez podległe Wydziały i jednostki organizacyjne Miasta,
4) podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw mających na celu podwyższanie jakości pracy podległych Wydziałów oraz pozyskiwanie środków finansowych do budżetu Miasta,
5) pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Prezydenta i w zakresie przez Niego ustalonym,
6) udzielanie wywiadów i informacji środkom masowego przekazu w sprawach Miasta dotyczących powierzonego zakresu działania,
7) uczestnictwo w posiedzeniach Rady i Komisjach Rady,
8) wykonywanie innych poleceń Prezydenta.


Wiceprezydenci Miasta Bełchatowa przyjmują mieszkańców w sprawach skarg i wniosków we wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00 oraz w czwartek w godz. od 9.00 do 11.00.
Zgłoszenia przyjmowane są przez sekretariat wiceprezydentów, I piętro, ul. Kościuszki 1; tel. 044/733 51 48, 044/733 51 50 

Wiceprezydent Miasta Bełchatowa (WPI)

Ireneusz Owczarek

W drodze Zarządzenie nr 6/2015 z dnia 7 stycznia 2015 roku Prezydent Miasta Bełchatowa powołała Ireneusza Owczarka na I-go Zastępcę Prezydenta Miasta Bełchatowa - Wiceprezydenta.

Do zadań Wiceprezydenta (WP I), zgodnie ze Schematem Organizacyjnym Urzędu Miasta Bełchatowa należy w szczególności nadzór merytoryczny nad następującymi wydziałami:

- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Wydział Inżynierii
- Wydział Geodezji i Architektury      
- Wydział Spraw Lokalowych

________________________________________

Zobacz również: informacje dodatkowe(cv), oświadczenie majątkowe.


Wiceprezydent Miasta Bełchatowa (WPII)

Agnieszka Wysocka

W drodze Zarządzenia nr 272/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku Prezydent Miasta Bełchatowa powołała Agnieszkę Wysocką na II-go Zastępcę Prezydenta Miasta Bełchatowa - Wiceprezydenta.

Do zadań Wiceprezydenta (WP II), zgodnie ze Schematem Organizacyjnym Urzędu Miasta Bełchatowa należy w szczególności nadzór merytoryczny nad następującymi wydziałami:
- Wydział Oświaty
- Zespół ds.Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi     
- Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia

________________________________________

Zobacz również: informacje dodatkowe(cv), oświadczenie majątkowe.


Urząd Miasta Bełchatowa
ul. Kościuszki 1
97-400 Bełchatów
e-mail: um@belchatow.pl

Sekretariat Wiceprezydentów
tel. 044/733 51 48, 044/733 51 50
fax: 044/632 69 23
e-mail: sekretariat2@um.belchatow.pl

Kancelaria Prezydenta

tel. 044/733 51 38
e-mail:

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86260380