Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.30.2014
Nazwa postępowania: Budowa placu zabaw z elementami towarzyszącymi, utwardzeniem dojść i uporządkowaniem terenów zielonych na działkach nr 304/8, 463, 469/3 obr. 11 w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budżet Obywatelski –Urwisowo Plac zabaw dla dzieci
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: NIE
Przyczyna unieważnienia:
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty: 229 362,95 zł
Cena najdroższej oferty: -
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma: "LEAR" A.i R. Kłucjasz Spółka jawna
REGON: 590082630
Kod pocztowy: 97-400
Miasto: Bełchatów
Województwo: łódzkie
Powiat: bełchatowski
Adres: ul. Czapliniecka 146 c
Adres strony WWW: -
Adres poczty elektronicznej: -
Telefon:
Fax: 44 633 20 42
Cena wybranej oferty netto: 186 473,94 zł
VAT: 42 889,01
Cena wybranej oferty brutto: 229 362,95 zł

 TABLICA OGŁOSZEŃ - RP.II.271.30.2014.docx
 Umowa 492_14.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70008631