Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja zadania: Zakończone
 • Kategoria zadania: Transport i łączność
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
 • Nazwa zadania: Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie
 • Opis zadania:

  W ramach zadania została wykonywana przebudowa
  ulicy Piotrkowskiej w Bełchatowie na odcinku od ulicy Ogrodowej do obwodnicy wschodniej wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej, odwodnienia
  i rozwiązaniem kolizji, warstwa ścieralna i obustronny chodnik w ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Tylnej, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż
  ul. Piotrkowskiej od ul. Zdzieszulickiej do końca zabudowań.

  Powiat Bełchatowski przekazał dotację w wysokości 490.000,00 zł.

 • Planowany termin realizacji: 2015
 • Efekty planowane: poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego
 • Rzeczywisty termin rozpoczęcia: 22-08-2014
 • Termin zakończenia wynikający z umowy: 29-05-2015
 • Planowany koszt (PLN): 1236115,89
 • Wykonawca: "LEAR" Adam i Renata Kłucjasz Spółka Jawna  
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86227124