Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.29.2014
Nazwa postępowania: Roboty uzupełniające do umowy 204/13 z dnia 09.05.2013r w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa ul. Zamoście
Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 Informacja o wszczęciu postępowania.doc


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: NIE
Przyczyna unieważnienia:
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty: 9 989,01
Cena najdroższej oferty: -
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma: Przedsiębiortwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.
REGON: 710251913
Kod pocztowy: 05-300
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Województwo: Mazowieckie
Powiat: Miński
Adres: ul. Kolejowa 28
Adres strony WWW: www.pbdim.com.pl
Adres poczty elektronicznej: pbdim@pbdim.com.pl
Telefon:
Fax: 25 758 28 59
Cena wybranej oferty netto: 8 121,15
VAT: 1 867,86
Cena wybranej oferty brutto: 9 989,01

 Umowa uzup. Zamoście.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70009471