Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.26.2014
Nazwa postępowania: Roboty uzupełniające do umowy 204/13 z dnia 09.05.2013r w ramach zadania inwestcyjnego: Przebudowa ul. Zamoście
Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 Informacja o wszczęciu postępowania.doc


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: TAK
Przyczyna unieważnienia: unieważnione na podstawie przepisu art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty
Czy oferta częściowa ?:
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty:
Cena najdroższej oferty:
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma:
REGON:
Kod pocztowy:
Miasto:
Województwo:
Powiat:
Adres:
Adres strony WWW:
Adres poczty elektronicznej:
Telefon:
Fax:
Cena wybranej oferty netto:
VAT:
Cena wybranej oferty brutto:

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70008311