Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.25.2014
Nazwa postępowania: 1.1. Budowa ul. Zawilcowej w Bełchatowie wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji elektroenergetycznych. 1.2. Budowa zjazdów do nieruchomości, budowa odejść kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zawilcowej w Bełchatowie w formule - zaprojektuj i wybuduj - w ramach zadania inwestycyjnego Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: NIE
Przyczyna unieważnienia: NIE
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty: 520 345,99
Cena najdroższej oferty: -
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma: "LEAR" Adam i Renata Kłucjasz Spółka Jawna
REGON: 590082630
Kod pocztowy: 97-400
Miasto: Bełchatów
Województwo: łódzkie
Powiat: bełchatowski
Adres: ul. Czapliniecka 146C
Adres strony WWW:
Adres poczty elektronicznej:
Telefon:
Fax: 44 6332042
Cena wybranej oferty netto: 423 045,52
VAT: 97 300,47
Cena wybranej oferty brutto: 520 345,99

 Tablica Ogłoszeń RP.II.271.25.doc
 umowa ul. Zawilcowa.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70009731