Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.24.2014
Nazwa postępowania: Budowa placu zabaw na działce nr 482/ 10 obr. 12 w Bełchatowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placów gier i zabaw w os. Dolnośląskim"
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: NIE
Przyczyna unieważnienia:
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty: 173 158, 33
Cena najdroższej oferty: 203 296, 18
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma: "LEAR" A. I R. Kłucjasz SPÓŁKA JAWNA
REGON: 590082630
Kod pocztowy: 97 - 400
Miasto: Bełchatów
Województwo: łódzkie
Powiat: bełchatowski
Adres: ul. Czapliniecka 146 c
Adres strony WWW: www.lear.biz.pl
Adres poczty elektronicznej: lear@plusnet.pl
Telefon:
Fax: 44 633 20 42
Cena wybranej oferty netto: 140 779, 13
VAT: 32 379, 20
Cena wybranej oferty brutto: 173 158, 33

 TABLICA OGŁOSZEŃ - PLAC ZABAW NA OS. DOLNOŚLĄSKIM.docx
 umowa 418.14- RP.II.271.24.2014.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70008606